Име на болест: Штир, бел - Amaranthus albus
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Монокарпен едногодишен доцно - пролетен плевел. Стеблото е исправено или полегливо. Цветовите се собрани во групи, во пазувите на листовите. Се размножува со семе. Се шири со помош на ветер (анемохорно). Масовно никнува во втората половина на мај и подоцна т. е. никнува подоцна од обичниот штир. Обично се јавува во посеви кои се релативно чисти од други плевели.повеќе слики >>

Препарати

DICOPUR TOP 464 SL

DMA EXTRA 600 SL

KOROVICID

MUSTANG

U 46-D

PULSAR 40 SL

ARRAT

BERIKET SL

CAMBIO

DICOPUR TOP 464 SL

LINTUR 70 WG

LINUREX 50 SC

LINUREX 50 WP

LIRON tecen