Име на болест: Сушење на ластарите кај малината - Didymella applanata
Култура: МАЛИНА
Опис: Првите симптоми се забележубаат на листовите во вид на едно пожолтување, а потоа некрозирање, кое почнува од периферијата на лиските и се шири во вид на буквата V помеѓу нерватурата. Габата од листовите преку лисните дршки се населува во ластарите. Во заразената примарна кора паразитот се сретнува во текот на зимата, а во пролетта образува пцевдотеции и пикниди. Габата се одржува во текот на зимата во заразените ластари во вид на мицелија, псевдотеции и пикниди. Насадите од малина редовно да се чистат од плевели и да се отстарнуваат првите ластари. За наредната година да се остават ластари кои ке потераат подоцна кои нема да бидат заразени. По бербата да се отстранат старите ластари со цел да не помине заразата од нив на младите.повеќе слики >>

Препарати

PLAV KAMEN 25 SG

PLAVI KAMEN

SIN KAMEN

SIN KAMEN - ZORKA

QUADRIS

AKORD

FALCON ® EC 460

FLINT MAX

FOLIKUR EW 250

FOLIKUR EW 250

RIZA 250 EW