Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Bakar Sulfat;
Име на препарат: PLAV KAMEN 25 SG

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ТДПТДУ „АГРОЈУНИКОМ“ ДООЕЛ - Скопје
Производител: IND. QUIMICAS DEL VALLES