Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Bakar Sulfat;
Име на препарат: SIN KAMEN

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: АД ОХИС ф-ка „БИЛЈАНА“ - Скопје
Производител: АД ОХИС ф-ка „БИЛЈАНА“