Име на болест: Џуџеста гламница на пченицата - Tilletia controversa
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис: Растенијата се џуџести, спечени, достигнуваат висина еднај една половина од висината на здравите растенија. Болните растенија повеќе братимат, класовите се пошироки а плевиците поотворени. Гламничарските зрна не се распаѓаат туку остануваат во грутчиња.
Џуџестата гламница е карантинска болест. Бидејќи таа ги остварува заразите по никнење на пченицата и телеутоспорите се одржуваат на почвата а употреба на превентивни фунгициди за семето не дава резултат.повеќе слики >>

Препарати

DIVIDEND 030 FS

MAXIM EXTRA 050 FS

AKORD

FALCON ® EC 460

FLINT MAX

FOLIKUR EW 250

FOLIKUR EW 250

RIZA 250 EW

ROYAL FLO (Tiram 42-S)