Име на болест: Џуџеста гламница на пченицата - Tilletia controversa
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис:Растенијата се џуџести, спечени, достигнуваат висина еднај една половина од висината на здравите растенија. Болните растенија повеќе братимат, класовите се пошироки а плевиците поотворени. Гламничарските зрна не се распаѓаат туку остануваат во грутчиња.
Џуџестата гламница е карантинска болест. Бидејќи таа ги остварува заразите по никнење на пченицата и телеутоспорите се одржуваат на почвата а употреба на превентивни фунгициди за семето не дава резултат.Препарати