Име на болест: Камилица - Matricaria chamomilla
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно растение високо 10 - 55 цм. Стеблото е исправено, голо, на пресек округло со долги гранки. Листовите се пересто разделени, тесни, мазни и со мирис на камилица. Цветовите се собрани во главица кои во средината се жолти а на краевите бели. Цветовите се на долгите рачки. Цвета од мај до август. Дава до 5300 семки. Растениетио е лековито и се култивира. Преносител на нематоди.повеќе слики >>

Препарати

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

LINUREX 50 SC

LINUREX 50 WP

LIRON tecen

GOLIJAT

GOLTIX WP 70