Име на болест: Подбел обичен - Tussilago farfara
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Повеќегодишно растение со многу добро развиен корен и подземни изданоци. Има поголем број на стебла кои се покриени со лушпести, зелени или виолетови листови. Крупни, зелени листови на долги дршки се образуваат после цветањето.
Се развива на влажни почви, на оголени површини и на површини со шут.
Од хемиски аспект содржи гликозиди, сапонини, каротеноиди, полисахариди, етерично масло, флавоноиди, јаболкова, винска и аскорбинска киселина, макро и микроелементи.
Примена: подбел се користи као лек за бронхијална астма, катара, ја прочистува крвта, создава апетит, делува против стомачни грчеви. Лекува свежи и загноени рани, воспалителни процеси, опекотини, воспалување на вените.повеќе слики >>

Препарати

DICOPUR TOP 464 SL

DMA EXTRA 600 SL

KOROVICID

MUSTANG

U 46-D

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4