Име на болест: Различник нивски (синчек) - Centaurea cyanus
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно озимно растение високо 20 - 80 cm. Коренот е плиток. Стеблото обично разгрането и влакнасто. Листовите наизменични влакнести. Цветовите се на врвот на стеблото и гранките со виолетова боја делува декоративно. Цвета од јули до септември. Се опрашува со инсекти. Едно растение произведува до 1000 семки. Служи како паша за пчелите има лековити особини. Домаќин е на нематодите на оризот.повеќе слики >>

Препарати

DICOPUR TOP 464 SL

DMA EXTRA 600 SL

KOROVICID

MUSTANG

U 46-D

GOLIJAT

GOLTIX WP 70

LORD 700 DG

SENCOR WP 70

SENCOR ® WG 70

DICURAN FORTE 80 WP

TENA

TOLUREX 50 SC

TOLUREX 50SC

TOLURON 80 WP