Име на болест: Обична коника (малоцветна галисонога) - Galinsoga parviflora
Култура: ДОМАТИ
Опис: Едногодишно растение високо 15 - 70 цм. Стеблото е голо се разгранува при дното. Листовите се јајцевидни на рабовите назабени. Цветовите се жолти групирани на врвот на стеблото и гранките. Цвета од јули до септември. Се шири со семето и тоа најчесто со ветер. Просечно дава од 5 - 30000 семки. Термофилно растение осетливо на мраз. Четири до шест недели по никнување може да цвета па во поволни услови дава 2 - 3 генерации. Преносител е на мозаичен вирус на краставица и други вирози.повеќе слики >>

Препарати

BEVETOMP

DOST 330 EC

HERBA STOP 330 EC

MARATON 375 SC

METEOR 330 EC

MOST MIKRO 365 SC

PANDIDA 330 EC

PENDIPIN 330 EC

STOMP 330 E

STOMP AQUA

STON

WING-P