Име на болест: Лепавец - Galium aparine
Култура: 'РЖ
Опис: Монокарпен едногодишен есенско - пролетен плевел. Стеблото е полегливо, четвртесто, долго до 100 цм. Листовите се пршленесто распоредени околу стеблото, по форма линеарно - ланцетести. Стеблото и листовите се покриени со влакненца, со помош на кои се прикрепува за културата. Цветовите се бели, ситни. Плодот е овален, 4 - 7 мм, по боја жолто - кафеав. Семето е долго 2, 5, а широко околу 2, 1 мм. Се размножува со семе. Се шири антропохорно и зоохорно. Никнува наесен и напролет, но масовно никнува напролет, од плиток слој.повеќе слики >>

Препарати

BEVETOMP

DOST 330 EC

HERBA STOP 330 EC

MARATON 375 SC

METEOR 330 EC

MOST MIKRO 365 SC

PANDIDA 330 EC

PENDIPIN 330 EC

STOMP 330 E

STOMP AQUA

STON

WING-P