Име на болест: Голем змејолик минер - Lyonetia clerkella L.
Култура: ЈАБОЛКА
Опис: Има 3 - 4 генерации годишно. Презимува како имаго на скриени места. Зимските имага се со потемни нијанси од летните. Женката полага јајца на опачината на листот инсертирајќи го јајцето внатре до горниот епидермис. Ларвата се развива во листот. Во случај на масовна појава штетите може да имаат економско значење.повеќе слики >>

Препарати

BEVESPILAN

BUBASTAR

TONUS

VOLLEY

BEVETOX 40 E

DANADIM PROGRESS 400 EC

DIMETOGAL

FOSFAMID 40 EC

PERFEKTHION

ROGOR L40

KAPIN 2,5 EC

KARATE ZEON 5 SC

KING

MARKATE 100 CS

SPARVIERO 10 CS

TORNADO 5% EC