Име на болест: Голем змејолик минер - Lyonetia clerkella L.
Култура: ЈАБОЛКА
Опис:Има 3 - 4 генерации годишно. Презимува како имаго на скриени места. Зимските имага се со потемни нијанси од летните. Женката полага јајца на опачината на листот инсертирајќи го јајцето внатре до горниот епидермис. Ларвата се развива во листот. Во случај на масовна појава штетите може да имаат економско значење.Препарати