Име на болест: Лажна штитеста вошка - Pseudococcus citri
Култура: ЈАБОЛКА
Опис: Видот има до 15 генерации годишно. Презимуваат сите развојни облици во основниот дел на стеблото, во пукнатините на кората, под листовите. Размножувањето е партеногенетски. Женките полагаат јајца во восочни кеси и ги позицираат околу вегетативните или цветните пупки на растенијата, на младите листови, гранчиња или кора од стеблото. Во секој јајцен пакет има околи 600 јајца. Штетите ги причинуваат и ларвите и имагата. Нападот се шири со самостојно движење на единките, но многу побргу со ветар, вода, животни, мравки, работници во насад, алати, коли и сл. Лалп резултат на исхраната доаѓа до дехидрирање на растенијата, пожолтување, сушење и опаѓање на листовите. Цветовите и плодовите се покриени со месена роса, има присуство на мравки, настанува сушење на цели растенија, значајно намалување на приносот. Штетите имаат економски димензии.повеќе слики >>

Препарати

BEVETOX 40 E

DANADIM PROGRESS 400 EC

DIMETOGAL

FOSFAMID 40 EC

PERFEKTHION

ROGOR L40

CONFIDOR 200 OD

CONFIDOR SL 200

KOHINOR 200 SL

PREMIER 20% WP

QUANTUM SC

RAPID

WARRANT 200 SL

LANATE 20 L

LANATE 25 WP

METHOMEX 90-SP

METOMIL 90 SP

NEOMYL 90 WP

PILARMATE