Име на болест: Лозова брашнеста вошка - Pseudococcus citri
Култура: ДОМАТИ
Опис:Изразен полифаг. Има до 15 генерации годишно. Презимуваат сите развојни облици во основниот дел на стеблото, во пукнатините на кората, под листовите. Женките ги полагаат јајцата околу вегетативните или цветните пупки на растенијата, на младите листови, гранчиња или кора од стеблото. Штетите ги причинуваат и ларвите и женките. Нападот се шири со самостојно движење на единките, но многу побргу со ветер, вода, животни, мравки. Како резултат на исхраната на вошката доаѓа до дехидрирање на растенијата, пожолтување, сушење и опаѓање на листовите. Цветовите и плодовите се покриени со медена роса, има присуство на мравки, настанува сушење на цели растенија, значајно намалување на приносот 20 - 100%. Контролата на вошката опфаќа и контрола на мравките. Агротечнички и механички мерки се: подигање физички бариери, огради и мрежи околу насадите, отстранување на нападнатите растителни делови или отстранување на цели растенија, уништување на плевелите во насадите и околу нив, дезинфекција на алатот со кој се работи. Биолошки и биотехнички мерки, од нив најдобро решение за вошките се нивните природни непријатели: Cryptolaemus montrouzier, Verticillium lecani, Bouveria bassiani. Од хемиски мерки се препорачуваат системични инсектициди во комбинација со минерални масла.Препарати