Име на болест: Црна и жолта сливова оса - Hoplocampmaminuta и Hoplocampa flava
Култура: СЛИВА
Опис: Имаат 1 генерација годишно. Презимуваат како возрасна ларва во кокона во површинскиот почвен слој на длабочина од 8 - 10цм. Ларвата веднаш по пилењето се вбушува во плодот. Една ларва оштетува 4 - 5 плода. За контрола на популацијата на сливовите оси се користат жолти, бели и сини лепливи плочи. Мерки за контрола се орање на почвата под стеблата, масовно ловење со водени садови поставени во крошната на стеблата, третирање во време на прецветување на сливта, кога ќе опаднат 50% од венечните ливчиња. На тој начин се спречуваат женките да положат јајца. Се користат препарати на база на: спинозини, пиретроиди и неоникотиноиди.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS

BEVETOX 40 E

DANADIM PROGRESS 400 EC

DIMETOGAL

FOSFAMID 40 EC

PERFEKTHION

ROGOR L40