Име на болест: Муар, прошленест (див костен) - Setaria verticillata (L.)
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Монокарпен едногодишен доцнопролетен плевел. Се раножува со семе а се шири антропохорно зоохорно и хидрохорно. ННИкнува при крајот на април и преку целото лето. Цвета и плодоноси од јули до октомври. Ги заплевелува сите окопни култури (поледелнски, градинарски, лозови и овишни насади, стрништа и сл.повеќе слики >>

Препарати

PULSAR 40 SL

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

CALLISTO 480 SC

INNOVATE 240

MOTIVELL

NICOGAN 40 SC

NICOSH 4% OD

SAMSON 4SC