Име на болест: Дворник (птичја трева) - Polygonum aviculare
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно растение. Стеблото е голо, разгрането, полегнато долго 30 - 60 цм. Се разгранува по земјата. Листовите се темнозелени, ситни, тенки, долгнавести, елиптични, долги од 1 - 3 цм, широки 2 - 5 мм. Цветовите се ситни, зеленкасти, бели. Цветот е во пазувите на листот. Плодот е ситен троаглесто оравче. Дава 2000 семки. Не поднесува сенка и мраз. Домаќин на нематоди.повеќе слики >>

Препарати

PULSAR 40 SL

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

CALLISTO 480 SC

GOLIJAT

GOLTIX WP 70

LORD 700 DG

SENCOR WP 70

SENCOR ® WG 70