Име на болест: Дворник (птичја трева) - Polygonum aviculare
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис:Едногодишно растение. Стеблото е голо, разгрането, полегнато долго 30 - 60 цм. Се разгранува по земјата. Листовите се темнозелени, ситни, тенки, долгнавести, елиптични, долги од 1 - 3 цм, широки 2 - 5 мм. Цветовите се ситни, зеленкасти, бели. Цветот е во пазувите на листот. Плодот е ситен троаглесто оравче. Дава 2000 семки. Не поднесува сенка и мраз. Домаќин на нематоди.Препарати