Име на болест: Звезденка обична(глувчетина) - Stellaria media
Култура: ЈАБОЛКА
Опис: Едногодишно растение високо 5 - 30 цм. Стеблото е разгрането, тенко и округло, полегнато со низок раст. Често расте по земја. Листовите се мали елиптични, околу 2 пати подолги одколку широки. Долните имаат петелка горните не. Цвета во текот на целата година. Цветовите се мали, бели, звездасти. Плодот е чаура. Дава до 15000 семки. Се размножува со семето и може да даде две генерации. Преносител на некој вируси и нематоди.повеќе слики >>

Препарати

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4