Име на болест: Глушина, влакнеста - Vicia villosa
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Монокарпен едногодишен еснксо - пролетен плевел. Стеблото е полегливо, т. е. се прикрепува за културните растенија, разгрането, дебело околу 3 мм, густо влакнесто, долго до 1 м и повеќе. Цветовите се собрани во соцветие грозд, по боја темновиолетови. Се размножува со семе. Семето масовно никнува наесен и напролет. Најмногу ги заплевелува есенските жита. Бидејќи растението кога овитка околу културните растенија, ги задушува, им ја одзема светлината и може наполно да ги задуши. Ако семето дојде во брашното му дава сива боја и вкус на масло. Ефикасни мерки се превентивните и редовните агротехнични мерки, како и употреба на хербициди.повеќе слики >>

Препарати

DICOPUR TOP 464 SL

DMA EXTRA 600 SL

KOROVICID

MUSTANG

U 46-D

DICURAN FORTE 80 WP

TENA

TOLUREX 50 SC

TOLUREX 50SC

TOLURON 80 WP