Активна материја: Tebuconazole
Средство за заштита: ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈАЛинк до ЕУ база на пестицидиКарактеристики на активната материјаПрепарати:

RIZA 250 EW

FLINT MAX

FALCON ® EC 460

FOLIKUR EW 250

AKORD