Име на болест: Сиво гниење - Botritis cynerea
Култура: ЈАБОЛКА
Опис: Oваа габа е паразит на отворени рани на плодовите од јаболка. Често предизвикува штети во овоштарникот каде што обично се шири, меѓутоа во ладилнивите предизвикува гниење на цели плодови. Лесно се пренесува и наздрави плодови.повеќе слики >>

Препарати

BELLIS

CANTUS

COLLIS

SIGNUM

CHORUS 75 WG

SWICH 62,5 WG