Име на болест: Јаболков цветојад - Anthonomus pomorum
Култура: ЈАБОЛКА
Опис: Телото на имагото е издолжено, јајцевидно 3, 5 - 4, 5 мм, со сиво - смеѓа боја, покриен со фини влакненца. Типичен сурлаш со пипци на предната третина на сурлата. Ларвата е со жолтеникава боја со темна глава без нозе.
Презимува како имаго. Се појавува кон крајот на март или почеток на април кога средните дневни температури ќе достигнат 10 степени. По дополнителна исхрана 7 - 21 ден женките положуваат јајца 30 - 100 во цветните пупки. Од јајцата по 5 - 10 дена излегуваат ларви кои го јадат толчникот и прашниците. Ларвата зе развива 14 - 30 дена и се преобразува во кукла, во почетокот на јуни се појавува нова генерација имаго која презимува.повеќе слики >>

Препарати

AHILUS EC

CHLORCYRIN 550 EC

CHLORZAN 48% EC

CHROMOREL D

CHROMOREL P-2

CYREN 5G

DURSBAN 4 E

DURSBAN 4E

DURSBAN G 5

GRIZLI 55 EC

MOREL-D

NURELLE D

PIREL D

PYRINEX 25 MF

PYRINEX 48 EC