Име на болест: Повивка - Polygonum convolvulus
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис: Стеблото e тенко и полегнато со должина до 1 m, со можност за омотување околу другите растенија. Предизвикува полегнување на посевите. Листовите се срцевидни, со долги петелки. Лиската е долга 2 - 8 cm, а широка 2 - 4, 5 cm. Расте од рана пролет. Цветовите се ситни, зелени, групирани по 2 - 5 во основата на листот. Плодот е рапаво оревче. Растението дава до 5000 семки.повеќе слики >>

Препарати

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL

DICURAN FORTE 80 WP

TENA

TOLUREX 50 SC

TOLUREX 50SC

TOLURON 80 WP