Име на болест: Црна рѓа - Puccinia graminis Pers.
Култура: 'РЖ
Опис: Кај стеблото листовите и ракавците се јавуваат долги и тесни до елипсовидни ранички - соруси кои личат на меури. За неколку дена епидермисот од уредосорусите се распукнува и од нив се ослободува прашкаста маса. Габата презимува во вид на мицелија кај есенските посеви. Единствен начин на заштите е селекција и одгледување на отпорни сорти и употреба на фунгициди со едно до две третирања.повеќе слики >>

Препарати

AKORD

FALCON ® EC 460

FLINT MAX

FOLIKUR EW 250

FOLIKUR EW 250

RIZA 250 EW