Име на болест: Црна мувла по лисјата и главиците од кромидот - Peronospora destructor
Култура: КРОМИД
Опис: Заболените главици тешко се чуваат преку зимата. Тие често се напаѓани од други сапрофитски габи и бактерии, поради што гнијат и пропаѓаат
Заразите настануваат од заразените главици од претходната година. Растенијата се светлозелени а листовите се малку задебелени, се искривуваат надолу и целите се прекриени со сивоцрна покривка од габата. Листовите брзо се сушат и растенијата остануваат без листови предвреме, поради што главиците остануваат ситни и тешко се чуваат при складирањето.
Заштита. Користење на здраво семе и здрав посадочен материјал (арпаџик. кокар) Да не се одгледува кромид во близина на семенски посеви. Да се избегнуваат депресивни локалитети, никси, слабо проветриви.повеќе слики >>

Препарати

AGROPIN KUPROPIN

BAKAREN OXIHLORID 50

BAKARNA VAR S 50

BAKARNA VAR – HROMOS 50 WP

CEKUPER 50% WP

CURENOX 50

GALBEN C

KUPROPIN

NEORAM WG

PASTA CAFFERO

PASTA CAFFARO