Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Copper oxychloride;
Име на препарат: KUPROPIN

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ДПВНТ „АГРОПИН“ ДОО - Скопје
Производител: ДПВНТ „АГРОПИН“ ДОО