Име на болест: Бело гниење кај лукот - Sclerotinia trifoliorum
Култура: ЛУК
Опис:Заразените листови и стеблото го губат тургорот, пожолтуваат и венат. На заразеното стебло и при основата на стеблото се јавуава бела мицелија, која ги зафаќа и околните растенија, па болеста се шири во вид на кружни жаришта.
Габата најинтензивно се развива при температура од 15 до 16°C.
За спречување на оваа болест се препорачуваат само агротехнички мерки. На заразени површини да не се одгледуваа тосетливи растенија 4 - 5 години. Габата Sclerotinia cepivorum причинува бело гниење на лукот, а Sclerotinia bataticola причинува суво гниење на лукот.Препарати