Име на болест: Зелена праскова вошка - Myzus persicae Sulz.
Култура: ТУТУН
Опис:Годишно развива 10 денерации. Презимува во стадиум јајце на праската. При поволни економски услови и во затворени просторииза 10 до 12 дена дава генерација. Пренесува голем број перистентни и неперистентни вируси (над 100). Економски праг на третирање е 10 - 15% заразени леторасти. Една од најштетните лисни вошки и воопшто од штетните инсекти. Отпорна е на многу користени инсектицидиПрепарати