Име на болест: Сушење на ветките кај овошните видови - Nectria cinnabarina
Култура: СЛИВА
Опис: Се сретнува речиси кај сите дрвенести овошни видови, како слаб паразит и причинува сушење на ветките, умртвувајки ја кората што доведува до сушење на цели ветки. Габата се одржува во вид на мицелија, строми и перитеции во заразените ветки. Инфекциите ги остварува преку рани од кроењето и други механички оштетувања. Спречувањето се изведува со орежување и спалување на заразените ветки. Пресеците и раните кај овошките да се прмачкуваат со калемарски восок, Сантар паста и сл.повеќе слики >>

Препарати

DIVIDEND 030 FS

MAXIM EXTRA 050 FS

MIRAGE 45 EC

INDAR 5 EW

CHORUS 75 WG

SWICH 62,5 WG