Име на болест: Штавел таполистен - Rumex obistifolius
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Повеќегодишно растение високо 120 cm. Има долг силен и вретенест корен. Стеблото е исправено, жлездесто, понекогаш со црвена нијанса. Листовите се големи и долги при дното на стеблото имаат подолга петелка. Цвета од јуни до август. Цветовите се со темноцрвена боја. Собрани се во гроздести етажни соцветија. Едно растение дава 7. 000 семки. Домаќин на некои нематоди.повеќе слики >>

Препарати

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

CALLISTO 480 SC