Име на болест: Троскот обичен - Cynodon dactylon
Култура: ЛУЦЕРКА
Опис: Повеќегодишно растение висока 10 - 40 cm. Има јако развиени ризоми долги и преку еден метар со помош на кој се шири. На еден хектар може да се развијат околу 800 ризоми со 4, 5 милиони пупки. Стеблото е мазно израстоците често ползат по почвата. Растението е богато со листови кои се долги 2 - 15 cm, зелени, мазни или малку влакнасти. Цветот е сложена класовидна метлица, со три до шест класови. Едно растение дава до 32. 000 семки. Се размножува со семе и ризомски. Еден од по опасните и најжилави плевели.повеќе слики >>

Препарати

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

PANTERA 40 EC

LEOPARD 5 EC