Име на болест: Праскова мува - Ceratitis capitata
Култура: ПРАСКА
Опис: Одраснатите форми се со големина 5 - 6 мм. Градите се со сјајно црна боја. Задникот е покриен со наизменични попречно сиви и црвенкасти пруги. Има широки крила кои се покриени со жолтотемни шари. Крилата ги држат до телото така што заднот раб скоро ја допира подлогата на која се наоѓа што е особна каратеристика за врстата.

Биологија и екологија: Хомодинамична врста која развоните стадиуми немаат диапауза. Нулта точка на развиток се движи околу 16 степени.
Женките несат јајца во пакети. Во една комора обично снесува 1 - 9 јајца. Во текот на својот репродуктивен развој несе по неколку стотини јајца. Должината на живот зависи од температурата. Летото 30 - 40 дена, а зимото 60 - 80 денА.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

PROTEKTO WP

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS