Име на болест: Крушкина вошка - Dysaphis pyri
Култура: КРУША
Опис: Крушкината вошка има зелено - црвена боја на телото и големина до 2 мм. Холоциклична и хетероетична вошка. Годишно развива повеќе од 5 генерации . Ги напаѓа младите листови и лисните пупки. Вошките се хранат на опачината на листовите заради што доаѓа до еднострано или двострано увртување на листот, а лачат и големо количество на медена роса. Оштетените листови некротизираат и опаѓаат. Економски праг за третирање е 10 - 15% заразени леторасти.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

BEVETOX 40 E

DANADIM PROGRESS 400 EC

DIMETOGAL

FOSFAMID 40 EC

PERFEKTHION

ROGOR L40

ETIOL SPECIJAL

ETIOL TECEN