Име на болест: Крушкина оса - Hoplocampa brevis
Култура: КРУША
Опис: Штетник кој ја напаѓа крушката. Во некои краеви може да биде побројна и поштетна од јаболковата оса. Презимува како возрасна ларва во почвата. Женката полага околу 50 јајца во венечните ливчиња . Веднаш по пилењето гасеницата се зарива во штотуку образуваниот плод. Прво, ларвата се храни под покожичката на плодот а потоа продира до семенската куќичка и ја разорува. Местото на вбушување околу чашката потемнува со што се препознава и самиот напад. Нападнатите плодови предвремено опаѓаат.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

BEVETOX 40 E

DANADIM PROGRESS 400 EC

DIMETOGAL

FOSFAMID 40 EC

PERFEKTHION

ROGOR L40