Име на болест: Голем змијолик минер - Lyonetia clerkella
Култура: КРУША
Опис: Има 3 - 4 генерации годишно. Презимува како имаго на скриени места. Зимските има се со потемни нијанси од летните. Ларвата се развива во листот. Својот пат на исхрана го започнува во основата на главниот нерв, а потоа се движи нагоре по лиската правејки полукруг на врвниот дел каде што свртува назад и се движи кон основниот дел и доаѓа до сушење и опаѓање на листот.
Во случај на масовна појава штетите можат да имаат економско значење и затоа се врши континуиран мониторинг. За заштита се предвидува собирање на лисната маса наесен и нивно третирање со 5% уреа.повеќе слики >>

Препарати

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS

LANATE 20 L

LANATE 25 WP

METHOMEX 90-SP

METOMIL 90 SP

NEOMYL 90 WP

PILARMATE