Име на болест: Минер на проѕирни или пликасти мини - Lithocolletis corylifoliella Hw.
Култура: КРУША
Опис: Има 3 - 4 генерации годишно. Презимува како гасеница во мина во опаднатите листови. Летот на првата генерација е во периодот април - мај. Женката полага јајца одделно на лицето на листот. Ларвата веднаш по пилењето вбушува во листот и прави пликаста мина над спроводните садови, без да ги оштети. Листот ја задржува зелената боја и не опаѓа. Растението може да го толерира нападот од минерот на пликасти мини до одреден економски праг, бидејќи минерот не ги сече нервите на листот.повеќе слики >>

Препарати

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS

LANATE 20 L

LANATE 25 WP

METHOMEX 90-SP

METOMIL 90 SP

NEOMYL 90 WP

PILARMATE