Име на болест: Минер на проѕирни или набрани мини - Lithocolletis blancardеlla
Култура: КРУША
Опис: Има 3 - 4 генерации годишно. Презимува како кукла во мина во опаднатите листови. Минерот на точкестите мини има помало значење како штетник бидејќи мините се поставени помеѓу главните нерви и не предизвикуваат опаѓање на листовите. Затоа растенијата може да толерираат поголем број мини по лист. Сепак во масовна појава мора да се врши континуиран мониторинг. За намалување на биолошкиот потенцијал на минерот се предвидува собирање на лисната маса наесен и нивно третирање со 5% уреа.повеќе слики >>

Препарати

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS

LANATE 20 L

LANATE 25 WP

METHOMEX 90-SP

METOMIL 90 SP

NEOMYL 90 WP

PILARMATE