Име на болест: Минер на точкести или набрани мини - Lithocolletis blancardеlla
Култура: ЈАБОЛКА
Опис: Има 3 - 4 генерации годишно. Презимува како кукла во мина во опаднатите листови. Минерот на точкестите мини има помало значење како штетник бидејќи мините поставени помеѓу главните нерви и не предизвикуваат опаѓање на листовите. Затоа растенијата може да толерираат поголем број мини по лист. Сепак во масовна појава мора да се врши континуиран мониторинг. За намалување на биолошкиот потенцијал на минерот се предвидува собирање на лисната маса наесен и нивно третирање со 5% уреа.повеќе слики >>

Препарати

BEVESPILAN

BUBASTAR

TONUS

VOLLEY

BEVETOX 40 E

DANADIM PROGRESS 400 EC

DIMETOGAL

FOSFAMID 40 EC

PERFEKTHION

ROGOR L40