Име на болест: Stigmella malella - Џуџест минер
Култура: ЈАБОЛКА
Опис:Има 3 - 4 генерации годишно. Презимува како возрасна гасеница или кукла во свилена кокона во површинскиот слој на почвата под опаднатите листови. Ларвите се вбушуваат во вистот веднаш под хорионот на јајцето и се хранат со паренхимското ткиво без да ги оштети двата епидермиса и прават т. н мини. Мините се со димензии на ларвата и се зголемуваат со нејзино растење. Штетите ги причинуваат исклучиво ларвите правејќи мини по листот со својата исхрана.Препарати