Име на болест: Џуџест минер - Stigmella malella
Култура: ЈАБОЛКА
Опис: Има 3 - 4 генерации годишно. Презимува како возрасна гасеница или кукла во свилена кокона во површинскиот слој на почвата под опаднатите листови. Ларвите се вбушуваат во вистот веднаш под хорионот на јајцето и се хранат со паренхимското ткиво без да ги оштети двата епидермиса и прават т. н мини. Мините се со димензии на ларвата и се зголемуваат со нејзино растење. Штетите ги причинуваат исклучиво ларвите правејќи мини по листот со својата исхрана.повеќе слики >>

Препарати

BEVESPILAN

BUBASTAR

TONUS

VOLLEY

BEVETOX 40 E

DANADIM PROGRESS 400 EC

DIMETOGAL

FOSFAMID 40 EC

PERFEKTHION

ROGOR L40