Име на болест: Parthenolecanium (Lecanium) corni Bouche - Сливова штитеста вошка
Култура: ПРАСКА
Опис:Сливовата штитеста вишка има 1 генерација годишно. Презимува како ларва од втор ларвен степен, во пукнатините од кората на стеблото. Штетите ги причинуваат ларвите и имагата со својата исхрана. Лачат и големо количество „медена роса“. Како резултат на нивната исхрана доаѓа до сушење на нападнатите грнчиња или цели растенија за неколку години. Мерки за контрола се: резидба на нападнатите вегетативни делови во вегетација или при кроење и нивно спалување, зимска заштита со минерално масла или минерални масла+органофосфорни инсектициди.Препарати