Име на болест: Прасков смотавец,прасков црв - Cydia molesta Busck
Култура: КАЈСИЈА
Опис: Пеперутката му е темнокафена, со темни и жолтеникави шари по предните крила, чиј распон е од 10 до 14 мм. Задните крила се посветли и еднобојни. На телото има брадавацички со влакненца . долга е 12 - 14 мм. Куклата е кафена по боја со должина до 7 мм, покриена со ситни кафени влакненца. Има 4 генерации годишно, презимува возрасна гасеница во густ бел зимски кокона под кокона од стеблото, по пукнатините или површинскиот почвен слој. Се кукли на пролет. Летот на пеперутката започнува на крајот на април и почетокот на мај. Пеперутките се активни во приквечерие, а мируваат во текот на денот. Женката ги полага јајцата околу пупките или врвовите на ластарите. Мерките за контрола се резидба на нападнатите ластари, бројноста на овој штетник може да се намали со собирање и спалување на заразените листови.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

BEVETOX 40 E

DANADIM PROGRESS 400 EC

DIMETOGAL

FOSFAMID 40 EC

PERFEKTHION

ROGOR L40