Име на болест: Памукова вошка - Aphis gossypii
Култура: КРАСТАВИЦА
Опис: Во затворените простории е најзначаен штетник на доматот, краставицата, пиперката, разни видови цвеќе и др. Полифаген вид, вектор е на околу 50 вируси, а особено на вирусот на мозаик на краставицата, кој е многу значаен при одгледувањето на доматот во оранжерии. Годишно развива 15 - 20 генерации годишно. Економски праг за третирање е 10 - 20% зараза на растенијата. Отпорна е на многу користени инсектициди.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

CONFIDOR 200 OD

CONFIDOR SL 200

KOHINOR 200 SL

PREMIER 20% WP

QUANTUM SC

RAPID

WARRANT 200 SL