Име на болест: Црна репина вошка - Aphis fabae Scop.
Култура: ГРАВ
Опис: Регистриран е како штетник на шеќерната репка, цвеклото, тутунот, доматот, сончогледот, компирот.  Покрај директните штети утврдена е и како вектор на вируси ( вирус на мозаик на грав, жолтица на шеќерната репа, вирус на компир, жолтило на рабовите од листот на тутун). Најголеми штети до 70% се регистрирани кај шеќерната репка. Годишно има над 10 генерации. Економски праг за третирање е 20 - 30% инфестација.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

CONFIDOR 200 OD

CONFIDOR SL 200

KOHINOR 200 SL

PREMIER 20% WP

QUANTUM SC

RAPID

WARRANT 200 SL

ETIOL SPECIJAL

ETIOL TECEN