Име на болест: Црвена крушкина штитеста вошка - Epidiaspis leperii Sign
Култура: СЛИВА
Опис: Црвена крушкина штитеста вошка ја напаѓа крушата, јаболката и сливата, а се среќава и на кајсијата и праската. Има 1 генерација годишо. Презимува како полово зрела женка. Имагата од новата генерација се јавуваат на крај од есента. Штетите на растенијата ги причинуваат и ларвата и имагата со шмукање сокови од сите делови: стеблото, гранките, леторастите, лисјата и плодовите. Ндрвенестите делови предизвикуваат големи деформации, кои по неколкугодишен напад предизвикуваат сушење на стеблата. Мониторинг и мерки за контрола како кај Q. perniciosus.повеќе слики >>

Препарати

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS

ETIOL SPECIJAL

ETIOL TECEN

LANATE 20 L

LANATE 25 WP

METHOMEX 90-SP

METOMIL 90 SP

NEOMYL 90 WP

PILARMATE