Име на болест: Праскова штитеста вошка - Lecanium persicae
Култура: СЛИВА
Опис: Се јавува на праска, винова лоза, слива орев. Имагата се долги 4, 40 - 8мм. Штитот е темен и конвексен. Мониторинг и контрола на видот како кај L. corni.повеќе слики >>

Препарати

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS

LANATE 20 L

LANATE 25 WP

METHOMEX 90-SP

METOMIL 90 SP

NEOMYL 90 WP

PILARMATE