Име на болест: Сливова штитеста вошка - Parthenolecanium corni Bouche
Култура: СЛИВА
Опис: Сливовата штитеста вишка има 1 генерација годишно. Презимува како ларва од втор ларвен степен, во пукнатините од кората на стеблото. Штетите ги причинуваат ларвите и имагата со својата исхрана. Лачат и големо количество „медена роса“. Како резултат на нивната исхрана доаѓа до сушење на нападнатите грнчиња или цели растенија за неколку години. Мерки за контрола се: резидба на нападнатите вегетативни делови во вегетација или при кроење и нивно спалување, зимска заштита со минерално масла или минерални масла+органофосфорни инсектициди.повеќе слики >>

Препарати

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS

LANATE 20 L

LANATE 25 WP

METHOMEX 90-SP

METOMIL 90 SP

NEOMYL 90 WP

PILARMATE