Активна материја: Dicamba
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИ



Линк до ЕУ база на пестициди



Препарати:

ARRAT

BERIKET SL

CAMBIO

DICOPUR TOP 464 SL

LINTUR 70 WG