Активна материја: Sulphur
Средство за заштита: ФУНГИЦИДИПрепарати:

KUMULUS DF

MICROTONIL 80 WG

PEPELIN

THIOVIT JET 80 WG