Активна материја: Triasulfuron
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИПрепарати:

DICURAN FORTE 80 WP

LINTUR 70 WG

LOGRAN 20 WG

TENA

TOLURON 80 WP