Активна материја: 2,4-D
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИПрепарати:

DICOPUR TOP 464 SL

DMA EXTRA 600 SL

KOROVICID

MUSTANG

U 46-D