Име на болест: Голем тегавец - Plantago major
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Повеќегодишно, двогодишно или едногодишо озимо растение високо до 30 цм. Има едно или повеќе исправени цветни стебла. Листовите се крупни, широкоовални, при основата округли со изразени нерви, обично 7 нерва. Ивиците на лиските се цели. Цветовите се собрани во густо соцветие во облик на класовидна метлица долга до 15 цм. Плодот е долг 2 - 4 цм со 8 - 12 семки. Пренесува болести, нематоди и инсекти.повеќе слики >>

Препарати

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4